Webdesign i ulike kulturer

Her har jeg valgt å se litt på ulike typer webdesigntrender rundt omkring i verden. Grunnen er at jeg spurte meg selv; er det slik at man må ta hensyn til kulturelle forskjeller også på nettet? Innen generell grafisk design er dette veldig viktig. Fargene har ulik symbolsk betydning i de forskjellige land, og bildemotivene likeså. Legger man ut en norsk nettside, så er det jo faktisk slik at den blir synlig for hele verden. Det er jo nettopp derfor vi bruker verdensveven, er det ikke?

Mest sannsynlig vil en norsk bedrift tenke på sine norske kunder, og ikke på en eller annen italiener eller asiat som surfer på nettet, og kanskje får se akkurat deres nettsted. Er innholdet støtende eller uforstående for dem, så har det egentlig liten betydning for det norske firmaet, så lenge de ikke driver eksport av varer til disse landene! Her er vi tilbake til målgruppe og budskap, dette er faktorer som alltid ligger i bakgrunnen og bestemmer hvilke valg vi skal ta i forhold til utformingen.

Når det kommer til stykket så kommer jo de fleste webdesignere fra samme verden. De ser gjerne på det de andre har gjort og stjeler ideer fra hverandre. Kanskje tenker ikke en asiatisk webdesigner så forskjellig fra en amerikansk? Det som er sikkert er at de aller fleste designere benytter mer eller mindre samme arbeidsprosess i bunnen, og det som skiller de fra hverandre er kanskje deres evne på den tekniske delen.

Den amerikanske antropologen Edward Hall har sett litt på hvordan man kan designe mot det asiatiske markedet. Han har funnet ut at det asiatiske markedet krever at nettsteder bør være litt mer direkte enn i resten av verden, fordi de er plassert innenfor en høy kontekstkultur. Man skal tydeligvis heller overdrive med grafikk og lyd enn å satse på den nye trenden med flatt design. Så da kan jeg vel egentlig konkludere med at det faktisk eksisterer ulikheter mellom ulike lands webdesigntrender, og at man bør tenke over dette i sammenheng med budskap og målgruppe.

Her kan du lære om et annet begrep; Responsive Web Design:

 

Tags: , ,

 
 

Share this Post 
 
 
 
Privacy Policy