Designtips 5: Interaktivitet

Det er på tide å snakke om brukergrensesnittet og hvordan man vil gjøre nettstedet levende. Som tidligere nevnt er det viktig å lage et flytkart helt i begynnelsen, for dette viser systemet mellom de ulike sidene. Da er det mye lettere å ikke lage rot i systemet etterpå.

Når det gjelder brukergrensesnittet, som bygger opp et nettsted, så ligger det ofte et eller flere programmeringsspråk i bunnen, slik som HTML, XHTML og CSS. CSS er et språk som faktisk bygger opp under HTML-kodingen, og som bestemmer utseendet på selve siden. Her kan du bestemme alt fra fontfarger til bildeelementer som legges i tabeller ved hjelp av et programmeringsspråk.

Dersom nettstedet er utviklet ved hjelp av Flash, så gjelder helt andre koder som alle legges inn via programmet Adobe Flash. Her finnes det uttallige muligheter for å skape animasjoner og levende grafikk. Det fine med et slikt nettsted er at man ikke kan kopiere kodingen, for den ligger beskyttet inne i Flashfilen. Dersom du finner rene Flashsider på nettet, har de gjerne flott utformet layout og mye interaktivitet. Interaktivitet betyr at vi samhandler med nettstedet, at vi aktivt går inn og trykker på knapper og bla. selv velger hvilke sider vi ønsker å se. Her er et eksempel på en flashside med mye animasjon: http://www.andyfoulds.co.uk/flash_design.html

Det er stor forskjell på en animert side og en statisk side. Helt klart så trekker animasjon oppmerksomheten til seg, men man skal være forsiktig med å overdrive. Et eksempel på irriterende animering er disse evige introsidene, de sidene som av og til kommer før den egentlige startsiden. Disse har gjerne en flott animasjon eller utforming, men kan fort bli et langvarig irritasjonsmoment som hindrer oss fra å straks få vite mer om nettstedets egentlige budskap og innhold.

Her kan du faktisk lære deg å lage en flash intro på null tid, om du liker dem eller ei:

 

Tags: , ,

 
 

Share this Post 
 
 
 
Privacy Policy